ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาล(รอบAdmission) ปี 2559

สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2559

ตรวจร่างกาย 15 มิถุนายน 2559

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการปรับคะแนนใหม่ของ สทศ. หลักสูตรพยาบาล ปี 2559

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการจากการปรับคะแนนใหม่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างการ หลักสูตรพยาบาล ทั้งบุคคลทั่วไป และโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ(เพิ่มเติม) ปี 2559

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2559

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

สอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ https://www.facebook.com/Nursepolicepage

หรือ แจ้ง Call Center INET โทร. 0-2257-7230