ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 2558

ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

***หนังสือสัญญาและตัวอย่างการเขียนสัญญา อ่านได้จากเอกสารประกอบ***

เปิดรับสมัครงาน พนักงานทัวไประดับ 1

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

 

เปิดรับสมัครงาน ตำเเหน่ง  : พนักงานทั่วไประดับ 1 

คุณสมบัติ 

- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 

- ชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 

(มีความเชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมัลติมิเดีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

โทรสอบถาม :  โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจทุกท่าน

มอบทุนการศึกษา 12 ธันวาคม 2557

โดย พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต  ผบช.ศ.  มอบทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน