ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(admission) 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(admission) 2558

ผู้ที่จะมามอบตัวให้เตรียมหลักฐานและเขียนหนังสือสัญญาตามประกาศ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

***ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัว เฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น จากประกาศค่าใช้จ่ายในเอกสารประกอบ***

ประกาศรับ นักศึกษาพยาบาล(admission)2558

ตรวจร่างกาย วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 06.30-07.00น.

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.00น.(รายงานตัวเวลา 13.00น.)

เปิดรับสมัครงาน พนักงานทัวไประดับ 1

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ประกาศรับสมัครงาน