ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาล 2557

ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2557
 

ค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลปี1 ปี2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร(รอบ2) บุคคลทั่วไป ปี2557

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บุคคลทั่วไป (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลปี1 ปี2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2557
 

ค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลปี1 ปี2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป(รอบที่2)

ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2557

ประกาศรับสมัครงาน