รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการและได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์เเละเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการและได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์เเละเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและสำรอง ต้องมารายงานตัวทุกคน

 

เปิดรับสมัครงาน พนักงานทัวไประดับ 1

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ปี 2558

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ปี 2558

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ปี 2558

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรบ

   โครงการ “ การพัฒนาความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2557” 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรับสมัคร นักศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน