ประกาศรายชื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาล ปี2559

ประกาศรายชื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาล ปี2559

เอกสารประกอบ: 

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

สอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ https://www.facebook.com/Nursepolicepage

หรือ แจ้ง Call Center INET โทร. 0-2257-7230

เอกสารประกอบ: