โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ธุรการกลุ่มงานอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
   โทร และ โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๐๒๕๓
   หรือ พ.ต.อ.หญิงสถาพร กลางคาร
   โทร ๐๘-๑๒๙-๖๐๓๑๙
   Email : satklang@yahoo.com

   ส่งแบบตอบรับกลับมายังวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ภายใน วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ: 

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาลและผู้ช่วยฯ ปี2559

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ: 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2559

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 

เอกสารประกอบ: 

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

สอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ https://www.facebook.com/Nursepolicepage

หรือ แจ้ง Call Center INET โทร. 0-2257-7230

เอกสารประกอบ: