ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

*** สำหรับผู้ที่สมัครในโครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และผู้มีคุณสมบัติ ต้องอ่านหากไม่อยากเสียสิทธิ์ >> สรุป การใช้สิทธิ์ของผู้สมัครโครงการบุตรข้าราชการตำรวจฯ

ประกาศจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.

เอกสารประกอบ:

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล, เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

เอกสารประกอบ:

พิธีบูชาศาลพระภูมิ และสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ของ วพ ใน วันที่ 30 ต.ค.57
เวลา 08.00.น.

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน