ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 2558

*** สำหรับบุตรข้าราชการตำรวจ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง จากเอกสารประกอบด้านล่าง และแนบสำเนาบัตรข้ารชการของผู้รับรองมาด้วย***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล

(บุคคลทั่วไป และ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)

ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้เข้ามอบตัวทำสัญญาต้องอ่าน >> การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

***หนังสือสัญญาและตัวอย่างการเขียนสัญญา อ่านได้จากเอกสารประกอบ***

เปิดรับสมัครงาน พนักงานทัวไประดับ 1

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจทุกท่าน

มอบทุนการศึกษา 12 ธันวาคม 2557

โดย พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต  ผบช.ศ.  มอบทุนการศึกษา

ประกาศจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.

เอกสารประกอบ:

ประกาศรับสมัครงาน