ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา ชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(Admission) ปี 2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา ชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(Admission) ปี 2559

รายงานตัววันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้มีรายชื่อที่จะมาทำสัญญาโปรดอ่าน การปฏิบัติตนในการทำสัญญา และค่าลงทะเบียน ตามลิ้งค์ด้านล่าง

>> การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2559

>> ค่าลงทะเบียนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี2559

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2559

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 

แบบฟอร์มหนังสือสัญญา และตัวอย่างการเขียน หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

แบบฟอร์มหนังสือสัญญา และตัวอย่างการเขียน หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

ค่าลงทะเบียนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ: