พิธีบูชาศาลพระภูมิ และสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ของ วพ ใน วันที่ 30 ต.ค.57
เวลา 08.00.น.

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลในห้องเกียรติยศ

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร
รรท.รอง พตร.

ประกาศรับสมัครงาน